Selasa, 17 Desember 2013

ANDIKA ZULKARNAIN

RIWAYAT HIDUP
 
1.    Nama lengkap                    : Andika Zulkarnain
2.    Tempat/Tanggal Lahir       : Tangse 17 Juli 1990
3.    Jenis Kelamin                    : Laki-Laki
4.    Agama                               : Islam
5.    Kebangsaan                       : Indonesia
6.    Status                                 : Belum Kawin
7.    Alamat                               : Lamreung, Perumahan Bumi Permata                                               Lamnyong, Aceh Besar
8.    Pekerjaan                           : Mahasiswa
9.  Riwayat Pendidikan
a.    SD Negeri Damai, tamat tahun 2002
b.    SMP Negeri 2 Peukan Baro, tamat tahun 2005
c.    SMA Negeri 1 Peukan Baro, tamat tahun 2008
d.   FKIP Unsyiah, Program Studi Penjaskesrek, masuk tahun 2008
                                                                              Banda Aceh, 23 Desember 2013
                                                                              Penulis,                                                                              Andika Zulkarnain